ŻYJ BEZPIECZNIE POD KONTROLĄ CZUJNIKA CZADU I DYMU !!!

 


900-0122-UK Czujnik Czadu i Dymu 2in1

Detektor dualny posiadający dwa niezależne sensory umieszczone w jednej obudowie. Przeznaczony do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności dymu i tlenku węgla. Wykrycie pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO sygnalizowane jest CO sygnalizowane jest optycznie czerwona diodą LED oraz akustycznie – głośnym pulsacyjnym alarmem dźwiękowym o sile 85dB oraz emitowane jest powiadomienie głosowe (j. angielski ) o rodzaju wykrytego zagrożenia.


900-0230PL Czujnik Czadu z wyświetlaczem

Wersja detektora z wyświetlaczem LCD na którym pokazywany jest aktualny poziom stężenia tlenku węgla w monitorowanym pomieszczeniu. Wskazania wyświetlane są w zakresie od 0 do 999PPM*. Pomiar odbywa się co 15sek. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie czerwona diodą LED oraz akustycznie – głośnym pulsacyjnym alarmem dźwiękowym o sile 85dB.


900-0233PL Czujnik Czadu Compact

Podstawowa wersja detektora przeznaczona do monitorowania pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze, co 30 sek., stężenia tlenku węgla w powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie czerwona diodą LED oraz akustycznie – głośnym pulsacyjnym alarmem dźwiękowym o sile 85dB.INVISIONSTUDIO